IT Security Assessment

เป็นการประเมินความปลอดภัยของ Endpoint, Server, Active Directory และ Cloud Services เพื่อเป็นแนวทางให้ข้อมูลในการตัดสินใจว่าองค์กรของคุณจำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยหรือไม่ และมาตรการใดที่เหมาะสมที่สุด
บริการให้คำปรึกษาด้านการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีของเราช่วยลูกค้าประเมินระดับการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีในองค์กรของคุณและให้คำแนะนำที่สามารถนำไปปฏิบัติได้


Image

บริการการตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูล

เราดำเนินการสำรวจเชิงลึกที่ครอบคลุมนโยบาย ประมวลผลเอกสาร และเทคโนโลยีปัจจุบันในองค์กรของคุณ เพื่อประเมินระดับการรักษาความปลอดภัยข้อมูลของคุณ หลังจากการประเมินเสร็จสิ้น จะมีการส่งรายงานอธิบายผลลัพธ์ที่ได้รวมถึงคำแนะนำ โดยแสดงรายละเอียดผ่าน Dashboard ตามหมวดหมู่ที่ตรวจสอบ เช่น การจัดการความเสี่ยง การจัดการสินทรัพย์ การปฏิบัติตามข้อกำหนด


Image

การประเมินความปลอดภัยทางไซเบอร์โดย CSAT & และการประเมินความปลอดภัยบนคลาวด์โดย CSAT

สนับสนุนโดย Microsoft*

คือตัวช่วยระบุหรือค้นหาความเสี่ยงทางไซเบอร์ของสภาพแวดล้อมไอทีขององค์กรคุณ หลังจากประเมินแล้วลูกค้าจะเห็นภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรอย่างชัดเจนมากขึ้น รวมถึงข้อแนะนำในการปรับใช้งานให้เหมาะสมกับซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในอนาคตอีกด้วย

*ลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์สามารถรับการประเมินได้ฟรีโดยทำงานร่วมกับ Neos IT และ Microsoft โดยที่ Microsoft จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประเมิน
Image

GRCReady – การประเมินช่องโหว่ทางไซเบอร์

การประเมินช่องโหว่ทางไซเบอร์ผ่าน 25 คำถามช่วยให้ผู้บริหารระดับสูง และกรรมการบริหารขององค์กรสามารถประเมินการตั้งค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและรับข้อมูลเชิงลึกใหม่เกี่ยวกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไอทีได้อย่างรวดเร็ว ดัชนีชี้วัดช่องโหว่ทางไซเบอร์ไม่เพียงแต่ให้คะแนน แต่ยังนำเสนอคำแนะนำและการวางแผนในขั้นตอนถัดไปด้วย การประเมินนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากลงทะเบียนออนไลน์กับ GRCReady ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของเรา


Image

GRCReady – การประเมิน GRC, ESG, ISMS

ด้วยพาร์ทเนอร์ GRCReady เราใช้แบบสอบถามและแดชบอร์ดที่มีรายละเอียดครบถ้วนเพื่อประเมินและแสดงแง่มุมต่างๆ ขององค์กรของคุณ: การกำกับดูแล ความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนด (GRC) สิ่งแวดล้อม สังคม & การกำกับดูแล (ESG) ระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (ISMS) การประเมินแต่ละรายการจะมีตารางสรุปสถิติและแดชบอร์ดโดยละเอียด ตลอดจนคำแนะนำสำหรับองค์กรของคุณ การประเมินนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายหลังจากลงทะเบียนออนไลน์กับ GRCReady ซึ่งเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้ของเรา

คำถามและข้อสงสัย

เราหลงใหลในการที่จะสร้างอนาคตดิจิทัลของคุณ

เราอยากได้ยินจากคุณ

E: info@neosIT.com
P: +66 2017 0500

คำถามและข้อสงสัย
โทรศัพท์หรือส่งเมลล์หาเราได้ตลอดเวลา เราพยายามที่จะตอบกลับทุกข้อสงสัยภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ