IT Cyber Security Protect Cardholder Data
Security Icon Visualization

ความปลอดภัย ถ้าไม่เริ่มตอนนี้คุณจะเริ่มตอนไหน

ไม่มีโซลูชั่นด้านความปลอดภัยหรือเทคโนโลยีอันใดอันนึงที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างหรอก เรียนรู้ดีกว่าว่าเราใช้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไรในการป้องกันธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง

ดูบริการของเรา

การดูแลรักษาความปลอดภัยของเรา

”นีออสกำลังช่วยองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆอย่างการรักษาความลับ ความสมบูรณ์และความพร้อมในการใช้งาน
นี่จำเป็นที่จะต้องมีการมองแบบครบวงจรตั้งแต่ทีที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นมา ใช้ อัพเดตและที่ที่ข้อมูลถูกทิ้ง เราช่วยในการระบุและกำหนดวิธีการในเชิงองค์กรและเทคนิคที่จำเป็นต่อการป้องกันธุรกิจของคุณและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลตลอดเวลา”

  • ให้คำปรึกษา
    Process visualization advise full, grayed out deliver and operate
  • ส่งมอบ
    Grayed out process visualization deliver and operate
  • ปฏิบัติการ
    Grayed out deliver and operate process visualization

บริการให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัย

เราประเมินโครงสร้างด้านความปลอดภัยของคุณและช่วยคุณในการระบุทูลที่ต้องใช้ในการป้องกันธุรกิจของคุณ

การประเมินความปลอดภัยทางด้านไอที

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าธุรกิจของคุณจะได้รับการป้องกันจากความเสี่ยงทางด้านไอทีในระยะยาว คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ส่วนที่เป็นความเสี่ยงหลักในองค์กรของคุณเพื่อที่จะได้ใช้ทรัพยากรและความตั้งใจแก้ไขปัญหาในส่วนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด
เราเสนออะไร
เริ่มต้นจากปัญหาทางธุรกิจของคุณ เราเลือกใช้วิธีการที่ถูกต้องในการประเมินความพร้อมขององค์กร ความสมบูรณ์ของกระบวนการของคุณและวิธีการทางด้านเทคนิคที่นำไปใช้อยู่แล้ว โฟกัสของเราอยู่ที่องค์กรของคุณนั้นมีความสามารถที่จะปกป้องทรัพย์สินทางข้อมูลของคุณได้ถึงระดับไหนและกำหนดส่วนที่เป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องที่สามารถจะกระทบองค์กรของคุณ
ติดต่อกับเรา!

การให้คำปรึกษาด้าน ISO 27001

ISO 27001 ให้ความสำคัญกับการนำระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการลดความเสี่ยงที่เกี่ยวกับข้อมูล การรับรองพิสูจน์ให้ลูกค้าเห็นว่าประโยชน์ที่ได้รับในเชิงธุรกิจนั้นเป็นไปในลักษณะที่เชื่อถือได้และปลอดภัย
เราเสนออะไร
ระบบการบริหารจัดการทุกระบบมักเริ่มจาก เราจะเสนอความตระหนักและการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากมุมมองด้าน ISO 27001 เราช่วยทุกระดับขององค์กรในการเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งวัตถุประสงค์ ควบคุมและดูแลโครงสร้างตามที่ได้กำหนด นี่รวมถึงการเตรียมบริการที่มีแนวคิดด้านความปลอดภัยแบบเฉพาะเจาะจง การพัฒนากระบวนการและการควบคุมการจัดการเช่นเดียวกันกับการสร้างแบบเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง
ติดต่อกับเรา!

การให้คำปรึกษาด้าน PCI DSS

มาตรฐานในความปลอดภัยของข้อมูล PCI อยู่ภายใต้อาณัติของธุรกิจบัตรเครดิตและถูกสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มการควบคุมข้อมูลของผู้ถือบัตรเพื่อที่จะลดการฉ้อโกงผ่านบัตรเครดิต ไม่ว่าคุณจะเก็บ ประมวลผล หรือโอนถ่ายข้อมูลของบัตรเครดิต องค์กรของคุณจะกำหนดข้อที่ต้องปฏิบัติมาพร้อมกับมาตรฐาน PCI
เราเสนออะไร
ในฐานะผู้ให้บริการที่ได้นับการรับรอง PCI DSS ระดับ 1 เราจะรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้ได้รับการรับรอง PCI DSS และวิธีการในการรักษาการรับรองด้วยวิธีการ onboarding ที่พิสูจน์แล้ว เราจะชี้แจงกับคุณให้ชัดเจนเกี่ยวกับขอบเขตของ PCI ความรับผิดชอบของฝ่ายที่เกี่ยวข้องและวิธีการทางเทคนิคและเชิงองค์กรเพื่อการตรวจสอบที่ประสบความสำเร็จ เราสามารถที่จะให้การสนับสนุนในด้านการนำวิธีไปใช้ ด้านการจัดการโปรเจ็ค ด้านของพัฒนาบริการและการออกแบบโซลูชั่นทางเทคนิค
ดูวิดีโอ ติดต่อกับเรา!

ทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างมีข้อมูล มาพูดคุยกับเราเรื่องความปลอดภัยด้านไอที!

ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัย?

เราร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ในการพัฒนาโซลูชั่นที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าของเรา ด้วยการใช้ความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภ้ยของเราด้วยทูลรักษาความปลอดภัยขั้นสูงเพื่อป้องกันภัยคุกคามในวงกว้าง

อีเมลล์: info@neosIT.com
เบอร์โทรศัพท์: +66 2017 0500

มีคำถาม?
โทรศัพท์หรือส่งอีเมลล์หาเราได้ตลอดเวลา เราพยายามที่จะตอบกลับทุกคำถามภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ