IT Cyber Security Protect Cardholder Data
Security Icon Visualization

ความปลอดภัย ถ้าไม่เริ่มตอนนี้คุณจะเริ่มตอนไหน

ไม่มีโซลูชั่นด้านความปลอดภัยหรือเทคโนโลยีอันใดอันนึงที่จะตอบโจทย์ได้ทุกอย่างหรอก เรียนรู้ดีกว่าว่าเราใช้วิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุดอย่างไรในการป้องกันธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง

ดูบริการของเรา

การดูแลรักษาความปลอดภัยของเรา

”นีออสกำลังช่วยองค์กรเพื่อให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านความปลอดภัยในด้านต่างๆอย่างการรักษาความลับ ความสมบูรณ์และความพร้อมในการใช้งาน
ที่จำเป็นที่จะต้องมีการมองแบบครบวงจรตั้งแต่ทีที่ข้อมูลถูกสร้างขึ้นมา ใช้ อัพเดตและที่ที่ข้อมูลถูกทิ้ง เราช่วยในการระบุและกำหนดวิธีการในเชิงองค์กรและเทคนิคที่จำเป็นต่อการป้องกันธุรกิจของคุณและเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูลตลอดเวลา”

  • ให้คำปรึกษา
    Grayed out process visualization icon advise
  • ส่งมอบ
    Process visualization deliver full, grayed out advise and operate
  • ปฏิบัติการ
    Grayed out process visualization icon operate

บริการส่งมอบความปลอดภัย

เราส่งมอบโซลูชั่นที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันภัยคุกคามในวงกว้าง

ความพร้อมของแพลทฟอร์ม

เพื่อให้คุณหลับได้สบายยิ่งขึ้น คุณต้องการที่จะมีแพลทฟอร์มที่แข็งแรงและมีความสามารถที่จะยับยั้งการโจมตีทั้งจากภายนอกและภายใน
ทำไมถึงมีมาตรฐานสำหรับปัญหาทางเทคนิคโดยเฉพาะเมื่อเอ็นไวรอนเม้นท์ในระบบของคุณมีความพิเศษ เพราะว่าคุณต้องการใครสักคนที่จะเริ่มต้นจากความต้องการทางธุรกิจและจบที่การส่งมอบแพลทฟอร์มที่มีความปลอดภัยและทำงานได้อย่างเต็มที่
เราเสนออะไร
ในนีออส ก่อนที่เราจะเริ่มทำงานในการออกแบบโซลูชั่น เราให้ความสำคัญมากกับเฟสที่เป็นข้อกำหนดของลูกค้า เราเชื่อว่าข้อกำหนดทางธุรกิจและฟังก์ชั่นจะไม่ขัดแย้งกับความต้องการด้านความปลอดภัยถ้าทั้งสองส่วนมีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันตั้งแต่ต้น ด้วยการที่มีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะพิเศษของเอ็นไวรอนเม้นท์ เราสามารถที่จะขับเคลื่อนกระบวนการออกแบบทางเทคนิคไปในทางที่มีประสิทธิภาพ ย่นระยะเวลาในการไปสู่ตลาดให้สั้นลง และลดต้นทุนในการพัฒนา ร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ของเรา เราสามารถที่จะเลือกองค์ประกอบที่ถูกต้อง ที่เป็นองค์ประกอบที่ทั้งสนับสนุนธุรกิจของคุณไปพร้อมกันกับเป็นมาตรฐานทางอุตสาหกรรมสำหรับส่วนอื่นๆที่ตามมา ทีมนักพัฒนาและเอ็นจิเนียร์ของเรามีประสบการณ์ในการทำให้แนวความคิดนี้เป็นจริง หรือแม้กระทั่งการควบคุมการปฏิบัติการในนามของคุณหรือส่งต่อไปยังทีมปฏิบัติการ
ติดต่อกับเรา!

ความพร้อมขององค์กร

ในองค์กร ความปลอดภัยจำเป็นจะต้องได้รับการกำหนดตามหลักเกณฑ์ของระบบประสาทส่วนกลาง คุณอาจจะต้องใช้ความรู้สึกในการประเมินความสำคัญของรูปแบบที่คงที่และรูปแบบที่เป็นไดนามิก คุณจำเป็นที่จะต้องมีระบบขนย้ายที่ทำการรวบรวมข้อมูลนี้และทำให้กลายเป็นข้อมูลสารสนเทศ และคุณก็ต้องการอวัยวะที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเพื่อประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องและก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางเหมาะสมขององค์กร นี่จะต้องเติบโตขึ้นเองภายในองค์กร เพราะสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะนำไปปลูกฝังให้เกิดขึ้นได้
เราเสนออะไร
การใช้กรอบของ ISO 27001 เราทำงานร่วมกับคุณในการที่จะสร้างความเข้าใจร่วมกันในองค์กรของคุณว่าความปลอดภัยมีข้อกำหนดอย่างไรต่อองค์กรของคุณ เราช่วยคุณในการสร้างระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของข้อมูลและวิธีการพัฒนาแนวความคิดด้านความปลอดภัยสำหรับกรณีที่นำไปใช้ จากมุมมองด้านการปฏิบัติการ เราสามารถสนุบสนุนคุณในการระบุการควบคุม กระบวนการและรายงานด้านการบริหารจัดการที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการนำแนวความคิดเกี่ยวกับความปลอดภัยไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทีมผู้จัดการด้านโปรเจ็กและผู้จัดการด้านบริการของเราสามารถปรับปรุงให้ทีมของคุณยกระดับขึ้นไปได้อีกและทำให้การติดตั้งต่างๆง่ายขึ้น
ติดต่อกับเรา!

การรับรอง PCI DSS

Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) อ้างอิงถึงการปฏิบัติตามชุดของมาตรฐานด้านความปลอดภัยทีได้รับการพัฒนาเพื่อกำหนดข้อกำหนดทางด้านเทคนิคและการปฏิบัติการเพื่อการยอมรับองค์กรหรือการทำรายด้านการจ่ายเงินที่กำลังดำเนินการอยู่ การปฏิบัติตาม PCI เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกหน่วยงานที่มีการเก็บ ประมวลผลและส่งข้อมูลผู้ถือบัตร
ทุกๆการเดินทางกลายเป็นเรื่องง่ายถ้าคุณรู้จุดหมายปลายทางและความท้าทายทั้งหมดที่คุณจะต้องเจอ เราสามารถที่จะลดไทมไลน์และแรงลงได้อย่างมากถ้าเราเข้าใจความซับซ้อนทางเทคนิคและองค์กรเป็นอย่างดี อีกทั้งการรับรอง PCI DSS มักเปรียบเสมือนป่าที่คุณอยากที่จะมีไกด์ผู้ที่มีความรู้อยู่กับคุณ
เรานำเสนออะไร
เริ่มต้นจากข้อกำหนด 12 ประการของ PCI DSS เราจะทำให้คุณเคยชินกับมุมมองแบบ greenfield เพื่อให้คุณมีความเข้าใจและความรู้สึกที่ดีขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนและตัวเลือกทางโซลูชั่นที่มีอยู่ จึงเป็นผลให้การเซ็ทอัพของคุณในปัจจุบันจะได้รับการประเมินเพื่อที่จะตัดสินใจว่าจะมีปฏิรูปไอทีทั้งในเชิงเทคนิคและองค์กรได้อย่างไรเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ PCI DSS เราสามารถที่จะช่วยคุณในการกำหนดการเปลี่ยนแปลงของดีไซน์ที่จำเป็นตามโปรดักซ์ หรือการเลือกเว็นเดอร์เพื่อกำหนดโครงสร้างที่เป็นเป้าหมาย ทีมผู้จัดการโปรเจ็ก สถาปนิกระบบรวมไปถึงผู้จัดการด้านบริการจะคอยช่วยเหลือคุณในการติดตั้งโครงสร้างตามเป้าหมายและย้ายข้อมูลเก่าต่อไป ในท้ายทีสุด หลังจากที่งานด้านการเตรียมได้จบลงแล้ว นีออสจะก้าวผ่านการตรวจสอบ PCI DSS audit เคียงข้างไปกับคุณ ในฐานะที่เป็นพาร์ทเนอร์ขององค์กรไอทีของคุณ นีออสจะให้การสนับสนุนคุณตลอดทั้งปีเพื่อรักษาการปฏิบัติตาม PCI และช่วยคุณในการตรวจสอบหรือออดิทรายปี
อ่านกรณีศึกษา ติดต่อกับเรา!

มาพูดคุยเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านไอทีของคุณกันดีกว่า

ต้องการการส่งมอบทางด้านความปลอดภัย?

ด้วยกันกับพาร์ทเนอร์ของเรา เราพัฒนาโซลูชั่นที่มีการจัดการด้านความปลอดภัยสำหรับลูกค้าชองเราร่วมกันกับความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้วยทูลด้านความปลอดภัยชั้นเยี่ยมเพื่อป้องกันภัยคุกคามในวงกว้าง

อีเมลล์: info@neosIT.com
เบอร์โทรศัพท์: +66 2017 0500

มีคำถาม?
โทรศัพท์หรือส่งอีเมลล์หาเราได้ตลอดเวลา เราพยายามที่จะตอบคำถามทุกคำถามภายใน 24 ชั่วโมงของวันทำการ