Cloud paper illustration

Cloud Archive and Backup

องค์กรมากมาย พบว่าในขณะที่ข้อมูลขององค์กรเติบโตไปพร้อมกับธุรกิจ โซลูชันการเก็บข้อมูลถาวรและการสำรองข้อมูลที่มีอยู่ก็เพิ่มขึ้นไปพร้อมกันด้วย เนื่องจากต้องใช้เวลา การบริหาร และต้นทุนที่เพิ่มขึ้นเช่นกัน โซลูชันการจัดเก็บข้อมูลถาวรและการสำรองข้อมูลในองค์กรมักต้องลงทุนล่วงหน้าจำนวนมาก ทั้งในโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บข้อมูลและการคอยดูแลรักษาเฉพาะทางอย่างต่อเนื่อง เวลาการกู้คืนอาจจะนานขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ต้องใช้ในการดึงสำเนาสำรอง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กร และยังทำให้องค์กรตกอยู่ในความเสี่ยง

เรานำเสนออะไร

นีออส ไอที เซอร์วิสเซส เป็นพาร์ทเนอร์กับอเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส เราช่วยให้การลงทุนของคุณคุ้มค่าที่สุด ด้วยแอปพลิเคชันที่คุณรู้จักและเชื่อถือได้บน AWS Cloud การจัดเก็บและสำรองข้อมูลบน AWS ช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานดีขึ้น เพราะใช้ง่าย จัดเก็บและสำรองข้อมูลได้รวดเร็ว มีระบบการกู้ข้อมูลที่ง่ายและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT และการบริหารจัดการ

ติดต่อกับเรา!

คำถามและข้อสงสัย

เราหลงใหลในการที่จะสร้างอนาคตดิจิทัลของคุณ

เราอยากได้ยินจากคุณ

E: info@neosIT.com
P: +66 2017 0500

คำถามและข้อสงสัย
โทรศัพท์หรือส่งเมลล์หาเราได้ตลอดเวลา เราพยายามที่จะตอบกลับทุกข้อสงสัยภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ