รายการเกี่ยวกับการพิม


รับผิดชอบเนื้อหาตามมาตราที่ 5 ของพระราชบัญญัติสื่ออิเล็คทรอนิกส์ของเยอรมัน (Telemediengesetz TMG) และมาตราที่ 55 วรรคที่ (2) ในสนธิสัญญาการออกอากาศระหว่างรัฐเยอรมัน (Rundfunkstaatsvertrag RStV):


นีออส ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด

ถนน แลนด์ซเบอร์เจอร์ 155
เมืองมิวนิก 80687
เยอรมนี


ติดต่อเรา

รีเซบชั่น: +49 89 (0) 2488 17 000
แฟกซ์: +49 89 (0) 2488 76 280
อีเมลล์: info(at)neosIT.com


กรรมการผู้จัดการที่มีอำนาจเป็นตัวแทนบริษัท:

โรบิน พารร์
เฮ็นดริค แวน เดน เบิร์ก


ศาลที่จัดทะเบียน:

ศาลท้องถิ่นในเมืองมิวนิก
เลขที่ทะเบียนพาณิชย์ HRB 157932


หมายเลขทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม:

DE 244412019


ข้อสงวนสิทธิในการใช้งาน:

1. ในการเข้าถึงเว็บไซด์นี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้ดังต่อไปนี้
2. เว็บไซด์นี้ประกอบไปด้วยข้อมูล รายละเอียด และเนื้อหาอื่นๆที่ได้รับการคุ้มครองด้วยกฏหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า และไม่อนุญาตให้มีการทำซ้ำหรือนำเอาเนื้อหาทั้งบางส่วนและทั้งหมดของเว็บไซด์ไปใช้
3. ทุกคนได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานมีสิทธิ์ที่จะเพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวได้ ไม่อนุญาตให้มีการนำเว็บไซด์นี้ไปใส่ในเว็บไซด์อื่น
4. ผู้ปฏิบัติการมีความรับผิดชอบต่อเนื้หาของเว็บไซด์นี้ตามระเบียบข้อบังคับ อย่างไรก็ตาม ผู้ปฏิบัติงานจะไม่รับผิดชอบต่อสิ่งใดก็ตามที่เป็นความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซด์
5. หากมีความผูกพันทางกฏหมายเกิดขึ้นระหว่างผู้ปฏิบัติการและผู้ใช้ กฏหมายของสาธารณรัฐเยอรมนีจะมีผลบังคับใช้ เว้นเสียแต่ว่าจะมีระเบียบในการคุ้มครองผู้บริโภคที่เป็นข้อบังคับในประเทศในประเทศที่เป็นที่พำนักของผู้บริโภค ตัวเลือกทางกฏหมายจะไม่มีผลบังคับใช้หากผู้บริโภคมีการอ้างว่ามีการละเมิดกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา การใช้อนุสัญญาสหประชาชาติในสัญญาสำหรับการค้าขายสินค้ากับต่างประเทศไม่รวมอยู่ในนี้

สำนักงานใหญ่ของผู้ปฏิบัติการพึงเป็นสถานที่อยู่ภายใต้การควบคุมของอำนาจศาลสำหรับทุกข้อพิพาทที่เกิดจากการใช้เว็บไซด์ หากผู้ใช้เป็นพ่อค้าตามกฏหมายพาณิชย์เยอรมัน หรือเป็นนิติบุคคลหรือเป็นอสังหาริมทรัพย์แยกต่างหากตามกฏหมายเยอรมัน

วันที่ 3 เดือน มกราคม ปีค.ศ. 2012 เมืองมิวนิก | เฮ็นดริค แวน เด็น เบิร์ก (กรรมการผู้จัดการ)


Google-Analytics

เว็บไซด์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บไซด์ที่กูเกิ้ลเป็นผู้ให้บริการ Google Analytics ใช้ “cookies” ซึ่งเป็นไฟล์ที่เป็นข้อความที่วางอยู่บนคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยเว็บไซด์ในการวิเคราะห์ว่าผู้ใช้ใช้เว็บไซด์อย่างไร ข้อมูลที่คุ๊กกี้สร้างขึ้นมานั้นจะเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์ (รวมไปถึง IP address ของคุณที่ถูกตัดทอนโดยออกเทตล่าสุดก่อนที่ตัวเก็บข้อมูลจะใข้วิธีการ “_anonymizeIp()” method) ที่ข้อมูลจะถูกส่งไปเก็บยังเซิฟเวอร์ของกูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกา กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้เว็บไซด์ของคุณ และรวบรวมรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมบนเว็บไซด์สำหรับผู้ปฏิบัติการเว็บไซด์และให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของเว็บไซด์และการใช้อินเตอร์เน็ต กูเกิ้ลอาจจะส่งต่อข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามอันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมาย หรือบุคคลที่สามที่ดำเนินการประมวลผลข้อมูลในนามของกูเกิ้ล กูเกิ้ลจะไม่เชื่อมโยงไอพีแอดเดรสของคุณเข้ากับข้อมูลอื่นๆที่กูเกิ้ลมีอยู่ คุณสามารถที่จะปฏิเสธการใช้คุ๊กกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนเบราเซอร์ของคุณ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าหากคุณกระทำเช่นนี้ คุณจะไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานแบบเต็มรูปแบบของเว็บไซต์ ด้วยการใช้เว็บไซด์นี้ คุณจะยอมรับการประมวลผลของข้อมูลเกี่ยวกับคุณด้วยกูเกิ้ลอย่างเหมาะสมและเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้น คุณสามารถที่จะเลือกไม่ให้มีการติดตามผลโดย Google Analytics ที่จะมากับผลในอนาคตด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งเบราเซอร์ Google Analytics Opt-out Browser Addon สำหรับเบราเซอร์ปัจจุบันของคุณ:
โปรแกรมไม่ใช้ Google Analytics บนเบราว์เซอร์.