Cloud paper illustrationt

ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ISO 27001

ISO 27001 เน้นที่การสร้างระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของข้อมูล ธุรกิจที่มีการรับรองนี้จะพิสูจน์ให้ลูกค้าของคุณเห็นว่าข้อมูลทุกอย่างน่าเชื่อถือและปลอดภัย

เรานำเสนออะไร

ระบบการบริหารจัดการทุกระบบมักเริ่มจาก เราจะเสนอความตระหนักและการฝึกอบรมเพื่อให้เข้าใจและใช้ประโยชน์ได้สูงสุดจากมุมมองด้าน ISO 27001 เราช่วยทุกระดับขององค์กรในการเป็นกระบอกเสียงในการแจ้งวัตถุประสงค์ ควบคุมและดูแลโครงสร้างตามที่ได้กำหนด นี่รวมถึงการเตรียมบริการที่มีแนวคิดด้านความปลอดภัยแบบเฉพาะเจาะจง การพัฒนากระบวนการและการควบคุมการจัดการเช่นเดียวกันกับการสร้างแบบเทคนิคเพื่อแก้ไขปัญหาในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง

ติดต่อกับเรา!

คำถามและข้อสงสัย

เราหลงใหลในการที่จะสร้างอนาคตดิจิทัลของคุณ

เราอยากได้ยินจากคุณ

E: info@neosIT.com
P: +66 2017 0500

คำถามและข้อสงสัย
โทรศัพท์หรือส่งเมลล์หาเราได้ตลอดเวลา เราพยายามที่จะตอบกลับทุกข้อสงสัยภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ