Cloud paper illustrationt


Azure Landing Zone

เตรียมรากฐานโครงสร้างไอทีให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามกำหนด

ทรัพยากรต่างๆบน Azure ส่วนใหญ่จัดการและใช้งานง่าย ดังนั้น Dev หลายๆท่านจึงมักมองข้ามการควบคุมค่าใช้ง่าย ความปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด และทีม IT ที่ดูแลระบบหลังบ้านก็ขาดความรู้เรื่อง Cloud และสิทธิ์ในการเพิ่มต่างๆในภายหลัง


การควบคุมค่าใช้จ่าย

ความปลอดภัย

เป็นไปตามข้อกำหนด

รากฐานของ Cloud ที่ปลอดภัยและเป็นไปตามข้อกำหนด

จัดการกับ workload บน Azure ของคุณให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัยเพื่อรากฐานที่ดีของ Cloud ด้วยการสร้างกรอบโครงสร้างแบบถูกต้องตามนโยบายบน Azure เพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับทรัพยากรทั้งหมดบน Azure ไว้ล่วงหน้า

ทำไมถึงต้องเป็น Landing Zone by Neos IT?

• ขอบเขตและผลลัพธ์ที่ชัดเจนในราคาที่คุ้มค่า
• สามารถทำได้ทันที
• มีการทำ Workshop เพื่อสัมภาษณ์วัตถุประสงค์ก่อนทำจริง
• ถูกต้องตาม Best Practices ของ Microsoft
• สามารถทำได้ตั้งแต่ไซส์เล็กและเพิ่มในภายหลังได้
• ออกแบบความปลอดภัยตามความต้องการ - มาตรฐานความปลอดภัยที่นำไปปรับใช้งานได้กับนโยบายต่างๆได้
• คำแนะนำอย่างใกล้ชิดจาก Microsoft Gold Partner

Azure Landing Zone1 | มาตรฐาน

จัดการได้อย่างรวดเร็ว
Workshops
 • ✔ Basic Azure Services: Tenant, Abonnement, Active Directory
 • ✔ Hand-over architecture, code and documentation

การปฏิบัติ
 • Management Groups
 • นโยบายมาตรฐาน
 • CIS Blueprint: IT-Security and Compliance
 • RBAC และ MFA สำหรับผู้เป็น Admin
 • การดำเนินการ Patching แบบอัตโนมัติ
 • Domain Controller จำนวน 2 Accoun
 • Bastion for Admin Access via Portal
 • Site-to-site VPN
 • AD-AAD synch: passthrough authentication2 | แบบ Customized

ขยาย Landing Zone เพื่อรองรับ Workload ที่เพิ่มขึ้น
 • IAM: Users, Apps, Groups, Roles, RBAC, etc.
 • Network: additional VPN, WAN, ExpressRoute
 • AAD: Single-sign-on, app proxy
 • Azure AD DS
 • Backup
 • Monitoring
 • DevOps
 • Custom policies for IT security and Compliance3 | การจัดการ Landing Zone

ดูแลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • ปรับนโยบายตามความเหมาะสม
 • ควบคุมค่าใช้จ่ายและใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุด
 • แนะนำและปฏิบัติตามมาตรการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย

Neos Cloud Migration

Migration:
โดยปกติแล้วขั้นตอน Migration จะทำไปพร้อมกับการสร้าง Landing Zone


การค้นพบและการประเมิน
Proof of Concept : เพื่อให้เห็นภาพ
Pilot : เริ่ม migrate workload บางตัว
วางแผน Migration และเริ่มดำเนินการ
ปลดและเลิกใช้งาน Data Center
ปรับปรุงและออกแบบแอปใหม่

Managed Service อื่นๆที่สามารถเลือกใช้บริการได้:
นีออส มีบริการ Managed Service Support ทั้งแบบชั่วคราวและระยะยาวเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระทีม IT ของคุณหลังจากงาน Migration เสร็จสิ้นอีกด้วย


• Patching OS, Middleware and Applications
• DB- und application operation
• Backup & Restore
• Monitoring
• Event, Incident and Problem Management with on-call or 24/7

คำถามและข้อสงสัย

เราหลงใหลในการที่จะสร้างอนาคตดิจิทัลของคุณ

เราอยากได้ยินจากคุณ

E: info@neosIT.com
P: +66 2017 0500

คำถามและข้อสงสัย
โทรศัพท์หรือส่งเมลล์หาเราได้ตลอดเวลา เราพยายามที่จะตอบกลับทุกข้อสงสัยภายใน 24 ชั่วโมงในวันทำการ